@CBSNews The #RedHatsOfHate of violence

— AJ (@NotMyFlyMonkeys) 1540573810.0